Giấy Duplex

Giấy Duplex

giay-duplex

Tên giấy: Giấy Duplex và Giấy Bìa
Giá:     Liên hệ
Loại giấy:     Giấy bìa lưng, cắt mẫu màu trắng tinh, trắng xanh, trắng ngà...Cắt theo tờ, theo khổ.
Định lượng giấy:    180-500 g/m2.

Duplex-400

Duplex-350

Đối tác - Khách hàng
 • Garco Habac
 • DTN
 • Hansoll
 • May Bac Giang
 • Pan-Pacific
 • Công ty CP Venture
 • Công ty TNHH THương ...
 • Unico
 • Công ty CP Dệt - ...
 • Công ty CP May ...
 • Công ty TNHH dệt ...
 • Công Ty TNHH Sản ...