Giấy Duplex

giay-duplex

Tên giấy: Giấy Duplex và Giấy Bìa
Giá:     Liên hệ
Loại giấy:     Giấy bìa lưng, cắt mẫu màu trắng tinh, trắng xanh, trắng ngà...Cắt theo tờ, theo khổ.
Định lượng giấy:    180-500 g/m2.

Duplex-400

Duplex-350